“Awakening - Sheep Mountain” 6x6 oil  Private Collection

“Awakening - Sheep Mountain” 6x6 oil

Private Collection